Sikkerhedsinstrukser

Sikkerhedsinstrukser i forbindelse med udendørs undervisning i Stand Up Paddle (SUP) aktiviteter med SUPclubFRH

Identifikation af reder:

SUPclubFRH

Pilekrogen 12

9900 Frederikshavn

Sikkerhedsgodkendelse:

SUP aktiviteter må kun forestås af personer, der er uddannet instruktør i Stand Up Paddleboarding gennem DSRF eller personer der har modtaget introkursus til SUP. Underviserne skal desuden have modtaget undervisning i livredning og førstehjælp.

Deltagerne kan svømme minimum 300 meter og træde vande i minimum 5 minutter. Deltageren har en ulykkesforsikring og er dækket af husstandens ansvarsforsikring. Deltageren er på alle tidspunkter i optimal sindstilstand og må på intet tidspunkt være påvirket af alkohol, stoffer eller stærk medicin, der påvirker sindstilstanden.

Børn under 18 år skal have underskrevet tilladelse fra forældrene på at de må deltage i Stand Up Paddleboarding. Ingen hverken børn eller de unge må deltage i eventet / kurset medmindre at det foregår frivilligt. 

SUP aktiviteter:

Periode : Udendørs SUP aktiviteter med kursister kan foregå når vandet er min. 10⁰ celsius.

Undervisning : Begynderundervisning i SUP, redningsteknikker, sikkerhed, vejr og vindforhold og paddelteknik m.m

Område: Aktiviteten foregår kystnært og i kendt farvand. 

Boardsene kan desuden bruges i ferskvandsområder såsom Uggerby Å, Voer Å, Ry Å el. lign.

Ved ikke kystnære aktiviteter (max. 200 meter fra land), skal gruppen ledsages af følgebåd med sikkerhedsudstyr (VHF, førstehjælp, MOB alarmeringsudstyr).

Udlån af paddleboards:

Kun deltagere på kurser og events arrangeret af SUPclubFRH må låne SUP boards. 

Man må maximum være to på et paddleboard og kun når instruktøren har anvist til det.

Inden afgang skal 3. part på land have modtaget sejlplan og hjemkomsttidspunkt. Instruktøren skal medbringes telefon i vandtæt etui.

Identifikation af risici:

  1. A) Drukning som følge af bevidstløshed efter længere tids underafkøling (hypotermi) eller som følge af deltagerens manglende svømmefærdigheder.
  2. B) Underafkøling som følge af kæntring eller længere tids ophold i vandet eller kold luft.
  3. C) Afdrift fra kysten mod åbent hav ved fralandsvind (boardsene er meget lette og driver meget)
  4. D) Pludselig opstået sygdom hos en af deltagerne (hjertetilfælde, blodprop, faldulykker eller lignende).
  5. E) Funktionsnedsættelser hos deltagerne.
  6. F) Kollision med objekter – sten, både, træer etc.

Tiltag til at imødegå risici:

Ad. A, B, E og F

Der sejles kystnært.

Der spørges altid ind til deltagernes svømmefærdigheder. Hvis deltagerne ikke kan svømme minimum 50 m uden redningsvest, sejles der ikke længere fra strandbredden end at man kan bunde.

Deltagere har fået information om vejrforhold, søsikkerhed og hvordan man påvirkes af kulde.

Det sikres at elever med handicap har tilstrækkelig hjælp tilknyttet til at kompensere for fysisk eller mentalt handicap.

Arrangementet aflyses hvis vandtemperaturen er under 10⁰ celsius eller vejrforholdene overstiger vind 4 m/s eller der forekommer kraftigt regn og lynnedslag.

Alle deltagere bærer våddragt ved vandtemperaturer under 15⁰ celsius.

Alle deltagere bærer en CE godkendt svømmevest og leash.

Instruktør medbringer nødtelefon i vandtæt etui til alarmering 112.

Ad. C og F

Vind og vejrforhold tjekkes på www.sejlsikkert.dk, www.yr.no, www.windy.dk og www.dmi.dk forud for sejlstart i forhold til vejr, vind, bølger og torden.

Der sejles ikke ud ved 4 m/s vind eller derover og ved store bølger. Hvis det under sejladsen blæser op søges der hurtigst muligt mod land/havn.

Derudover skal der altid udvises stor opmærksomhed i forbindelse med sejladsen. Med særlig fokus på børn og unges fysik og adfærd / færdigheder på SUP. 

Der sejles kun kystnært og over korte afstande.

Hvis middelvinden overstiger 4 m/s, aflyses arrangementet.

Man har altid en makker man er opmærksom på.

Hvis situationen er uhåndterbar for instruktørerne, alarmeres 112.

Ad. D.

Hvis et tilfælde af pludselig opstået alvorlig sygdom indtræder, alarmeres hurtigst muligt 112.

Beskrivelse af fartøj og udrustning: